ISO 9001:2015

Čo je to GAP rozdielová analýza systému manažérstva kvality?

 • 1
  Porovnanie
  porovnanie vášho súčastného stavu zavedenej normy ISO 9001:2008 (inak povedané "kde sme") s novými požiadavkami ISO 9001:2015 (inak povedané "kam sa chceme dostať")
 • 2
  Identifikácia rozdielov
  výsledkom porovnania je identifikovanie rozdielov, resp. "medzier", ktoré treba vyplniť
 • 3
  Harmonogram činností
  keďže "medzier" zistíte asi viac, je potrebné si stanoviť postupnosť a zodpovednosti pri implementovaní noviniek týkajúcich sa ISO 9001:2015
 • 4
  Kto si potrebuje spraviť GAP analýzu systému manažérstva kvality
  spoločnosti, ktoré majú zavedený systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008 a chcú prejsť na novú normu ISO 9001:2015

Metodika GAP analýzy sa nerobí len pri prechode na novú normu, ale môžete ju využiť aj pri počiatočnej implementácii ktorejkoľvek normy. Umožní vám prehľadné riešenie jednotlivých krokov implementácie a ich postupnosť. Dosahovanie cieľa - implementácie a certifikácie QMS je potom jednoduchšie a splnené v očakávaných termínoch. 

Rozdielová GAP analýza

Rozdielovú GAP analýzu vám pomôžeme vypracovať.

Je súčasťou našich služieb zameraných na prechod na novú normu, resp. celkovú implementáciu QMS.

Prosím, kontaktujte nás TU.