O spoločnosti

Spoločnosť IQ ideas, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenia ochrany osobných údajov, riadenia procesov v organizáciách a vzdelávaním pracovníkov v daných oblastiach.

Našou dominantou sú audity kybernetickej bezpečnosti, audity ISO systémov podľa medzinárodne platných noriem (ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 14001, ISO 37001) a audity ochrany osobných údajov.   

Náš tím

Ing. Eva Hlušková, PhD.

konateľka
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, audítor ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, manažér kybernetickej bezpečnosti, zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Mgr. Eva Práznovská

vedúca oddelenia ISO
konzultant v oblasti ISO systémov, zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, konzultant v oblasti ochrany osobných údajov

Andrea Vargová

vedúca oddelenia ochrany osobných údajov
konzultant v oblasti ochrany osobných údajov, konzultant v oblasti ISO systémov

Ing. Marián Hlušek

vedúci oddelenia IT
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, audítor ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, manažér kybernetickej bezpečnosti, správca IT

Naša stratégia

Inovatívnosť

prinášame nové nápady, myšlienky a tvorivého ducha, ktorý vás posunie správnym smerom

Informovanosť

snažíme sa k vám priniesť niečo "naviac", nie len jednoduchú službu ale aj pridanú hodnotu v podobe nových informácií

Flexibilita

každú spoločnosť berieme ako jedinečnú a svoj prístup prispôsobujeme jej potrebám

Kvalita

naše služby poskytujeme pomocou odborníkov v daných oblastiach s dlhoročnými skúsenosťami

Tímovosť

počas poskytovania našich služieb sme súčasťou vášho tímu a váš cieľ sa stáva našim cieľom

Zodpovednosť

naše služby sa odrážajú vo fungovaní a existencii vašej spoločnosti, takže vždy zodpovedne pristupujeme k riešeniu vašich otázok