IQ ideas logo
Anglická vlajka
Slovenská vlajka
Šípka
IQ ideas logo

Kontaktujte nás

... spolu na vaše otázky nájdeme odpovede ...

Ak máte záujem o naše služby, kontaktujte nás

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov). (viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)

IQ ideas, s.r.o.

IČO: 51 113 325

DIČ: 21 2060 7962

949 11 Nitra

Ing. Eva Hlušková, PhD.

e-mail: hluskova@iqideas.sk

tel: +421 907 50 33 40