ISO 9001

ISO 9001

systém manažérstva kvality

ISO/IEC 27001

ISO/IEC 27001

systém manažérstva

informačnej bezpečnosti

ISO 22301

ISO 22301

systém manažérstva

kontinuity biznisu

ISO 14001

ISO 14001

systém environmentálneho

manažérstva

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Zákon č. 18/2018 (GDPR)

Spojené ruky

ISO certifikácia

Získanie certifikátu je obvykle cieľom, ktorý chce dosiahnuť každá spoločnosť. Postupnosť krokov pri získavaní certifikátu sa odráža od toho, v akom štádiu sa systém jednotlivej spoločnosti nachádza. Inými slovami povedané, či systém už máte implementovaný alebo nie, či máte ľudí, ktorí vám systém zavedú alebo potrebujte pomoc externej spoločnosti atď.

Vo všeobecnosti však môžeme povedať, že postupnosť krokov je nasledovná:

  1. rozhodnutie o potrebe získať/obnoviť certifikát spoločnosti v oblasti manažérskych systémov
  2. výber externej spoločnosti na implementáciu systému/systémov
  3. stanovenie zodpovedností za implementáciu a certifikáciu systému/systémov v spoločnosti
  4. GAP analýza - porovnanie súčasného stavu systému v spoločnosti s požiadavkami normy/noriem
  5. stanovenie harmonogramu implementácie
  6. samotná implementácia systém/systémov
  7. výber akreditovanej certifikačnej spoločnosti
  8. úspešné zvládnutie certifikačného auditu
ISO certifikácia

 Pomôžeme vám vypracovať rozdielovú GAP analýzu.

Vyberieme vám akreditovanú certifikačnú spoločnosť, ktorej certifikát je zárukou pre vás, vašich obchodných partnerov a trhové prostredie, že ste úspešne implementovali všetky požiadavky normy/noriem. 

Pre získanie certifikátu ISO vyplňte kontaktný formulár a my vám so všetkým pomôžeme.