ISO 9001:2015

Prečo potrebujete ISO 9001:2015?

Je to jednoduchá otázka, ktorá môže mať viacero odpovedí. Každá spoločnosť pristupuje k implementácii a certifikácii QMS z rôznych dôvodov.

Naše skúsenosti s odpoveďami na túto otázku sú asi takéto:

  • "Chcem poriadok v mojich činnostiach, aby ľudia vedeli čo a kedy majú robiť." - slovami QMS ide o nastavenie procesov, cieľov, termínov dosiahnutia čiastkových úloh 
  • "Aby každý vedel, za čo je zodpovedný a nevyhováral sa na toho druhého." - slovami QMS ide o nastavenie zodpovedností, stanovenie vlastníkov procesov, hierarchie pozícií 
  • "Chcem, aby sa dodržiavali naše postupy a pravidlá platné pre všetkých zamestnancov. Ak sa nedodržiavajú, chcem vedieť príčinu a riešiť to." - zavedenie procesu interných auditov vám v tomto ohľade určite pomôže
  • "Chcem poznať svoje riziká v súvislosti so zákazníkom, myslieť dopredu a zvážiť každú možnú krízovú situáciu." - zavedenie riadenia rizík je jedna z možností ako preventívne predchádzať nežiadúcim dopadom
  • "Môj klient mi povedal, že bude odo mňa odoberať v prípade, že budem mať certifikát QMS." - implementácia a certifikácia QMS posúva vašu spoločnosť vyššie v očiach vašich zákazníkov ako dôkaz, že ste lepší ako konkurencia
  • "Môj klient chce prísť ku mne na audit. Povedal, že bude postupovať podľa normy ISO 9001." - implementácia ISO 9001 vám pomôže pripraviť sa na takého situácie a zvládnuť ich k spokojnosti vášho klienta aj vás
  • "Materská spoločnosť odo mňa žiada implementáciu a certifikáciu ISO 9001." - implementácia a certifikácia ISO 9001 znamená určitú úroveň kvality, ktorou sa preukážete vašej materskej spoločnosti "že na to máte"
  • "Potrebujem sa zúčastniť jedného tendra a podmienka je certifikát QMS podľa ISO 9001:2015." - nezostáva vám nič iné, len tento systém implementovať a certifikovať
Riešenia ISO 9001:2015

Pomôžeme vám s implementáciou a certifikáciou ISO.

Neváhajte nás kontaktovať s vašimi požiadavkami.