Vzdelávanie

... vedomosti a vzdelanie ľudí v tíme je kľúč k úspešnosti ...

Prehľad všetkých školení:

 1. Revízia ISO 9001:2015
 2. Požiadavky ISO 9001
 3. Riziká podľa ISO 31000
 4. Požiadavky ISO 14001
 5. Požiadavky ISO 22301
 6. Požiadavky ISO/IEC 27001
 7. Interný auditor ISO 9001
 8. Interný auditor ISO 14001
 9. Interný auditor ISO 22301
 10. Interný auditor ISO/IEC 27001
 11. Workshop ISO 9001
 12. Workshop ISO 14001
 13. Workshop ISO/IEC 27001

Vzdelávanie

Vzdelávanie je jednou z hlavných súčastí rozvoja v každej spoločnosti. Ak chce firma napredovať, musia byť jej súčasťou vyškolení ľudia, ktorí ovládajú a rozumejú svojej činnosti. Na čele úspešných spoločností stoja ľudia so vzdelanostným základom a potenciálom k ďalšiemu odbornému rastu.  

Naše portfólio služieb v oblasti vzdelávania

So vzdelávacími činnosťami máme široké skúsenosti. Vzdelávanie pre nás neznamená len suché prezentovanie danej témy, ale hlavne praktická rôznorodá aplikácia danej témy a prezentovanie vlastných skúseností v danej oblasti. Preto sa snažíme školenia vždy prispôsobiť potrebám účastníkov, resp. spoločností. Detailná identifikácia potrieb našich zákazníkov v oblasti školení je kľúčom k ich efektívnemu splneniu.

 • 1
  Školenia interných audítorov a manažérov
  vzdelanostným predpokladom pre výkon funkcie manažéra alebo interného auditora v spoločnosti je ovládanie požiadaviek príslušnej normy, jej možnej aplikácie a znalosť výkonu interného auditu; tieto školenia sa týkajú ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 31000 a ISO 19011
 • 2
  Školenia top manažérov v oblasti manažérskych systémov
  v revíziách ISO noriem z roku 2015 sa začína dávať dôraz na zainteresovanosť manažmentu v oblasti zefektívňovania procesov a zlepšovania manažérskych systémov ako celku; otázka povedomia top manažmentu o manažérskych systémoch implementovaných v spoločnosti teda býva súčasť otázok na certifikačných auditoch; tieto školenia sa týkajú ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 31000 a ISO 19011
 • 3
  Školenia povedomia v oblasti manažérskych systémov
  podmienka povedomia o zavedenom manažérskom systéme v spoločnosti je uvedená v každej norme (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301); povedomie o zavedenom manažérskom systéme musia mať všetci zamestnanci organizácie bez výnimky
 • 4
  Školenia v oblasti ochrany osobných údajov
  jednou z podmienok Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov je aj poučenie oprávnených osôb, ich preškolenie o technických, organizačných a personálnych opatreniach zavedených v spoločnosti