IQ ideas logo
Anglická vlajka
Slovenská vlajka
Schody

Pomôžeme Vám vidieť za horizont...

Spoločnosť IQ ideas, s.r.o. - innovation & quality ideas sa zaoberá poskytovaním služieb v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, zabezpečenia ochrany osobných údajov, riadenia procesov v organizáciách a vzdelávaním pracovníkov v daných oblastiach.

Našou dominantou sú audity kybernetickej bezpečnosti, audity ISO systémov podľa medzinárodne platných noriem (ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001, ISO 20000-1, ISO 14001, ISO 37001) a audity ochrany osobných údajov. 

IQ ideas, s.r.o. je zapísaná v zozname audítorov kybernetickej bezpečnosti na web stránke Národného bezpečnostného úradu, NBÚ, spolu s audítormi kybernetickej bezpečnosti, ktorí boli certifikovaní Kompetenčným a certifikačným centrom kybernetickej bezpečnosti.

V dnešnej dobe dát a informácií rôzneho druhu by ste si mali dať otázku ako svoje dôležité informácie chrániť. Informácia sa stala veľmi významnou súčasťou rozhodovania a smerovania spoločnosti. Reálnu váhu a dôležitosť informácií si niekedy uvedomíme, až keď túto informáciu stratíme alebo ju nebodaj niekto zneužije, veľakrát aj proti nám samým.

Tím spoločnosti IQ ideas, s.r.o. pomáha organizáciám zadefinovať, ktoré dáta, informačné systémy a technológie sú pre ne najrizikovejšie a navrhuje bezpečnostné opatrenia na ich ochranu.

Bezpečné informácie
0
Klientov v oblasti ochrany osobných údajov
0
Vykonaných certifikačných ISO auditov
0
Úspešne pripravených klientov na certifikáciu ISO systémov
0
Auditodní výkonu kybernetického auditu
0
Certifikovaní audítori kybernetickej bezpečnosti