IQ ideas logo
Anglická vlajka
Slovenská vlajka
Šípka
IQ ideas logo
Schody

Pomôžeme Vám vidieť za horizont...

IQ ideas, s.r.o. - innovation & quality ideas sa zaoberá zefektívňovaním procesov v spoločnostiach prostredníctvom implementácie manažérskych systémov, riadením rizík a riadením celkovej biznis kontinuity činností. Staviame na vedomostných a vzdelanostných základoch členov nášho tímu.

NOVINKY

ISO 9001:2015

Na prechodné obdobie vám zostáva len niekoľko mesiacov. Magický september 2018 sa blíži. Potrebujete preškoliť vašich interných audítorov a implementovať zmeny novej normy do praxe?

Odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti implementácie a školení manažérskych systémov vám s tým radi pomôžu.

 

Ochrana osobných údajov - alebo čo je to GDPR?

Nové nariadenie EÚ k ochrane osobných údajov, ktoré príde do platnosti 25.5.2018 – "Global Data Protection Regulation" nesie so sebou nové požiadavky na prijatie opatrení a bezpečnostných riešení na prevenciu, detekciu, riešenie a reportovanie incidentov.

Významné zmeny sú v oblasti:

 • oznamovanie bezpečnostných incidentov na Úrad na ochranu osobných údajov (do 72 hodín)
 • zabezpečenie monitorovania ochrany osobných údajov – stanoviť osobu – splnomocnenca pre ochranu OÚ
 • povinnosť pseudonymizácie a šifrovania dát a iné.

Aké zmeny priniesli nové normy?

 1. školenie na mieru pre spoločnosti s viacerými internými audítormi v prostredí vašej organizácie alebo v externom prostredí, ktoré si sami vyberiete
 2. otvorené školenie pre účastníkov z viacerých spoločností, kde si navzájom môžete odovzdávať svoje skúsenosti
 3. e-learningové školenie z pohodlia vašej spoločnosti alebo domova, kde si môžete školenie pustiť, zastaviť a prehrávať podľa svojho tempa

K e-learningovým školeniam sa môžete dozvedieť viac informácií.

Neprehliadnite tiež

 • Revízia ISO 9001:2015
  v septembri 2015 vyšla nová revízia normy ISO 9001
 • Prechodné obdobie pre certifikované spoločnosti
  podľa ustanovení akreditačných orgánov, certifikované spoločnosti musia prejsť na novú normu ISO 9001:2015 do septembra 2018
 • Ochrana osobných údajov
  v roku 2016 vyšli nové nariadenia týkajúce sa pravidiel ochrany osobných údajov
 • Revízia ISO 14001:2015
  v septembri 2015 vyšla nová revízia normy ISO 14001
 • Integrácia systémov manažérstva
  spoločnosti s viacerými systémami manažérstva budú mať zjednodušené integrovanie týchto systémov

Ako zabezpečiť prechod na novú normu ISO 9001?

Ak máte implementovaný, resp. certifikovaný systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2008, čaká vás v najbližšom období jeho transformovanie na ISO 9001:2015. Prechod na revíziu normy zahŕňa niekoľko krokov. Revízia normy stanovuje nové pravidlá, ktoré dávajú vôľu organizáciám pri rozhodovaní sa ako ich splniť. ...viac

Revízia normy ISO 9001
Bezpečnostný projekt

Chránite citlivé údaje vašich zamestnancov?

Podľa Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov takmer každá spoločnosť musí mať vypracovaný Bezpečnostný projekt. Je to jeden zo spôsobov ako stanoviť v spoločnosti pravidlá pre ochranu spracovávaných osobných údajov ako aj ochranu spoločnosti v prípade zneužitia týchto údajov. ...viac

Informačná bezpečnosť nie je len o počítačoch

V dnešnej dobe dát a informácií rôzneho druhu by ste si mali dať otázku ako svoje dôležité informácie chrániť. Informácia sa stala veľmi významnou súčasťou rozhodovania a smerovania spoločnosti. Väčšinou si to uvedomíme, až keď túto informáciu stratíme alebo ju nebodaj niekto zneužije, veľakrát aj proti nám samým. ...viac

Bezpečnostný kľúč