Vzdelávanie

... vedomosti a vzdelanie ľudí v tíme je kľúč k úspešnosti ...

 • 1
  Školenia interných audítorov a manažérov
  vzdelanostným predpokladom pre výkon funkcie manažéra alebo interného audítora v spoločnosti je ovládanie požiadaviek príslušnej normy, jej možnej aplikácie a znalosť výkonu interného auditu; tieto školenia sa týkajú ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 31000 a ISO 19011
 • 2
  Školenia top manažérov v oblasti manažérskych systémov
  v revíziách ISO noriem z roku 2015 sa začína dávať dôraz na zainteresovanosť manažmentu v oblasti zefektívňovania procesov a zlepšovania manažérskych systémov ako celku; otázka povedomia top manažmentu o manažérskych systémoch implementovaných v spoločnosti teda býva súčasť otázok na certifikačných auditov; tieto školenia sa týkajú ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301, ISO 31000 a ISO 19011
 • 3
  Školenia povedomia v oblasti manažérskych systémov
  podmienka povedomia o zavedenom manažérskom systém v spoločnosti je uvedená v každej norme (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 22301); povedomie o zavedenom manažérskom systéme musia mať všetci zamestnanci organizácie bez výnimky
 • 4
  Školenia v oblasti ochrany osobných údajov
  jednou z podmienok Zákona č.122/2013 o ochrane osobných údajov je aj poučenie oprávnených osôb, ich preškolenie o technických, organizačných a personálnych opatreniach zavedených v spoločnosti