Vzdelávanie

... vedomosti a vzdelanie ľudí v tíme je kľúč k úspešnosti ...

Školenia v oblasti ISO 9001

 • 1
  Revízia normy ISO 9001:2015
  nová norma ISO 9001:2015 priniesla viacero zmien, ktoré znamenajú pre certifikovanú spoločnosť zmeny vo svojom manažérskom systéme kvality - QMS
 • 2
  Riziká podľa ISO 31000:2009
  súčasťou požiadaviek normy ISO 9001:2015 je analýza rizík a príležitostí a ich riadenie, ktoré posúva spoločnosť smerom k zlepšeniu systému (najmä implementáciou rôznych preventívnych opatrení vyplývajúcich z tejto analýzy)
 • 3
  Školenie I. - Požiadavky ISO 9001:2015
  všetci vedúci pracovníci, interní audítori, manažéri a vedenie spoločnosti by mali mať znalosti o tom, aké sú požiadavky normy ISO 9001 (čo vlastne táto norma hovorí)
 • 4
  Školenie II. - Interný audítor ISO 9001:2015
  vzdelanostným predpokladom pre výkon funkcie manažéra alebo interného auditora QMS v spoločnosti je ovládanie požiadaviek príslušnej normy, t.j. ISO 9001, jej možnej aplikácie a znalosť výkonu interného auditu (podľa ISO 19011)
 • 5
  Školenie III. - Workshop ISO 9001
  Výklad požiadaviek, auditovanie a praktická aplikácia ISO 9001 - ukážeme vám ako to celé funguje v praxi
 • 6
  Školenie top manažérov v oblasti QMS
  v revíziách ISO noriem z roku 2015 sa začína dávať dôraz na zainteresovanosť manažmentu v oblasti zefektívňovania procesov a zlepšovania manažérskeho systému ISO 9001 ako celku; otázka povedomia top manažmentu o manažérskom systéme implementovanom v spoločnosti teda býva súčasť otázok na certifikačných auditov
 • 7
  Školenie povedomia v oblasti QMS
  podmienka povedomia o zavedenom manažérskom systéme ISO 9001 v spoločnosti je uvedená v každej norme; povedomie o zavedenom manažérskom systéme musia mať všetci zamestnanci organizácie bez výnimky