IQ ideas logo
Anglická vlajka
Slovenská vlajka
Šípka
IQ ideas logo

Contact us

... together we find the answers to your questions ...

If you are interested in our services, please contact us

Vaše osobné údaje budú použité iba pre účely vyriešenia vášho dopytu (účel spracovania osobných údajov klientov - predzmluvných a zmluvných vzťahov). (viď. Politika informovanosti dotknutých osôb)

IQ ideas, s.r.o.

IČO: 51 113 325

DIČ: 21 2060 7962

949 11 Nitra

 

 

Ing. Eva Hlušková, PhD.

e-mail: hluskova@iqideas.sk

tel: +421 907 50 33 40