Náš tím

Ing. Eva Hlušková, PhD.

konateľka
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, audítor ISO/IEC 27001, ISO 9001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, manažér kybernetickej bezpečnosti, zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov

Mgr. Eva Práznovská

vedúca oddelenia ISO
konzultant v oblasti ISO systémov, zodpovedná osoba v oblasti ochrany osobných údajov, konzultant v oblasti ochrany osobných údajov

Andrea Vargová

vedúca oddelenia ochrany osobných údajov
konzultant v oblasti ochrany osobných údajov, konzultant v oblasti ISO systémov

Ing. Marián Hlušek

vedúci oddelenia IT
certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti, audítor ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO/IEC 20000-1, manažér kybernetickej bezpečnosti, správca IT

Rastislav Macho

vedúci oddelenia kybernetickej bezepčnosti
konzultant v oblasti kybernetickej bezpečnosti, konzultant v oblasti ochrany osobných údajov