Ochrana osobných údajov našich klientov

Navštívili ste webovú stránku iqideas.sk, ktorej správcom je konateľka spoločnosti IQ ideas, s.r.o. Váš záujem ná veľmi teší. Našim cieľom je, aby ste sa pri návšteve našich internetových stránok cítili dobre a predovšetkým bezpečne. Ochrana vášho súkromia pri spracovaní osobných údajov je pre nás dôležitou záležitosťou, ktorú pri našich obchodných procesoch berieme na zreteľ.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame spôsobom a v medziach ustanovených zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby nedošlo k porušeniu vašich práv, najmä však k neoprávneným zásahom do vášho práva na ochranu súkromia.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, chránime pred ich zneužitím, poškodením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom, sprístupnením tretej strane alebo ich zverejnením.

Ktoré údaje získavame, spracovávame a uchovávame?

Prostredníctvom kontaktného formulára na našich stránkach nám na základe dobrovoľného rozhodnutia sprístupňujete osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, telefonický kontakt a adresa elektronickej pošty.

Po vzájomnej dohode od Vás získavame doplňujúce osobné údaje nevyhnutné na vypracovanie cenovej a obchodnej ponuky, vystavenie účtovných dokladov alebo kvôli prístupu k elektronickému vzdelávaniu.

Aký je účel spracúvania osobných údajov?

Vaše osobné údaje získavame a spracúvame v rozsahu nevyhnutnom pre poskytovanie našich služieb a korektného vybavenia vašej objednávky. Tieto údaje využívame ich na vyššie uvedené účely, vzájomnú komunikáciu a uchovávame ich v našom informačnom systéme s cieľom evidencie pre interné marketingové a obchodné potreby. Ďalej údaje poskytujeme iba jednému tretiemu subjektu, a to účtovnej spoločnosti, ktorá spracováva tieto údaje pre účely vedenia účtovníctva spoločnosti IQ ideas, s.r.o. V prípade záujmu Vám poskytneme informácie o tejto spoločnosti v rozsahu  meno, sídlo a IČO. 

Práva dotknutej osoby

Vyplnením kontaktného formulára udeľujete spoločnosti IQ ideas, s.r.o. súhlas na dobu 3 roky so spracovaním vašich osobných údajov v zmysle platnej legislatívy. Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať písomne alebo elektronicky prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@iqideas.sk. Vaše osobné údaje vymažeme bezprostredne po doručení vašej žiadosti, o čom vás budeme elektronicky informovať.

Analytika webovej stránky a cookies

Naša web stránka pracuje so súbormi cookies, ktoré sa pri jej prehliadaní ukladajú vo vašom zariadení a slúžia na správne fungovanie niektorých webových funkcií. Pomáhajú nám tiež skvalitňovať naše služby zaznamenávaním vašich nastavení a preferencií počas interakcie s webovým obsahom.

Na zefektívnenie procesov v oblasti online marketingu a analýzu užívateľského správania používame nástroj Google Analytics pracujúci so súbormi cookies. Využívaním cookies nezhromažďujeme vaše osobné údaje ani údaje slúžiace na vašu osobnú identifikáciu.

Súbory cookies uložené vo vašom zariadení je možné vymazať a ich ďalšie používanie nastaviť vo vašom internetovom prehliadači. Prehliadaním našej web stránky bez zmeny nastavení vyjadrujete súhlas s používaním cookies v uvedenom rozsahu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím kontaktujte na mailovej adrese: info@iqideas.sk.