Prehraním videa súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov YouTube.

Zistiť viacPovoliť video

Aké sú novinky v norme ISO 9001:2015?

Pozrite si ukážku z nášho e-learningového školenia zameraného na revíziu normy ISO 9001:2015.

Výhody e-školenia

Z prostredia kancelárie alebo pohodlia domova si môžete pozrieť novinky obsiahnuté v revidovanej norme ISO 9001:2015. Jednotlivé kapitoly školenia si môžete zastaviť, znovu pustiť a prehrávať podľa svojho tempa.

Osvedčenie o absolvovaní školenia

Každý manažér kvality, interný audítor musí preukázať svoju kvalifikáciu osvedčeniami a certifikátmi zo školení. Po vypočutí školenia a úspešnom vyplnení testu vám toto osvedčenie doručíme na vašu adresu.

Návod na implementáciu

Základnou otázkou pri prechode na novú normu vo vašej spoločnosti je ako ju uplatniť v praxi. E-learningové školenie prináša niekoľko možností ako implementovať do praxe nové požiadavky normy.

Niečo naviac

Norma hovorí o tom "aké požiadavky je nutné splniť, ale nehovorí ako". K tomuto školeniu dostanete zadarmo niektoré formuláre, potrebné pri implementácii nových požiadaviek do vášho systému manažérstva kvality.

Aká je cena e-learningového školenia?

Cena e-learningového školenia je 105 EUR (je to konečná cena, nie sme platcami DPH).

Za uvedenú cenu získate 2 týždňový prístup k e-learningovému školeniu a vzorovým formulárom.
Po úspešnom absolvovaní krátkeho testu vám bude poštou zaslané osvedčenie o absolvovaní školenia.

Prečítajte si obchodné podmienky.